PROGRAMY      

PDF-Tools V9,

PDF-Tools V9,

Výrobce: Tracker Software Products Ltd.

Varianty zboží

    Varianta licence Typ distribuce Dostupnost Cena
PDF-Tools V9, 1 uživatel, 2 PC, aktualizace na 1 rok elektronická skladem
2 299,- Kč s DPH
1 833,88 Kč bez DPH 2 219,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 1 uživatel, 2 PC, aktualizace na 2 roky elektronická skladem 2 223,14 Kč bez DPH 2 690,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 1 uživatel, 2 PC, aktualizace na 3 roky elektronická skladem 2 408,26 Kč bez DPH 2 914,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 3 uživatelé, 6 PC, aktualizace na 1 rok elektronická skladem 5 063,64 Kč bez DPH 6 127,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 3 uživatelé, 6 PC, aktualizace na 2 roky elektronická skladem 6 076,03 Kč bez DPH 7 352,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 3 uživatelé, 6 PC, aktualizace na 3 roky elektronická skladem 6 582,64 Kč bez DPH 7 965,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 5 uživatelů, 10 PC, aktualizace na 1 rok elektronická skladem 8 372,73 Kč bez DPH 10 131,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 5 uživatelů, 10 PC, aktualizace na 2 roky elektronická skladem 10 047,93 Kč bez DPH 12 158,- Kč s DPH
 
PDF-Tools V9, 5 uživatelů, 10 PC, aktualizace na 3 roky elektronická skladem 10 885,12 Kč bez DPH 13 171,- Kč s DPH
 

PDF-Tools V9,

PDF-Tools je flexibilní a výkonná softwarová aplikace pro dávkové operace se soubory PDF. Nabízí přívětivé nástroje pro plné nahrazení papírových dokumentů elektronickými. Produkt je vhodně doplněn aplikací PDF-XChange Editor. Díky PDF-Tools můžete jednoduše a rychle zpracovat velké množství souborů PDF najednou.

Porovnání produktů PDF-XChange

Pro přehledné porovnání produktů PDF-XChange navštivte tento odkaz.
PDF-Tools - porovnání s produkty PDF-XChange

Hlavní funkce programu PDF-Tools

Novinky

 • Editace skenů pomocí rozšířeného OCR plug-inu. Díky rozšířenému OCR je možné převést skeny do editovatelného formátu včetně podpory tabulek a kompletních stylů.
 • 2-3x rychlejší OCR s automatickými korekcemi. Rozšířený OCR plug-in je 2-3 rychlejší než dříve a umožňuje rozpoznat kompletní styly i chybné natočení stránek.
 • Zjednodušené operace s výběrem obsahu v PDF. Nyní můžete výběr transformovat, provést duplikát výběru, OCR nebo exportovat výběr do editovatelného formátu.
 • Převod souborů CSV (MS Excel) na PDF tabulky. Můžete rychle převést soubory ve formátu na tabulky ve formátu PDF a dále je editovat.
 • Podpora vícejádrových procesorů pro rychlejší operace. Obsahuje paralelního zpracování stránek s využitím vícejádrových procesorů pro rychlejší OCR i další operace.
 • Nový panel pro rychlé spouštění nástrojů. Nově je k dispozici panel Rychlé spuštění pro bleskové vyhledání a spuštění příkazů a nástrojů.
 • Vylepšení módů pro editaci obsahu souborů PDF. Uživatel si může nově vybrat, které položky obsahu chce editovat a podle toho vybrat příslušný režim.
 • Konverze čar a křivek pro měření vzdáleností. Potřebujete změřit délku čar nebo křivek ve souboru PDF? Ve verzi 8 snadno převedete křivky na vzdálenosti.
 • Smazání a přesun dokumentů do koše (Trash). Nově můžete přesunout dokument z PDF-XChange Editoru přímo do koše operačního systému Windows.
 • Podpora prohlížení některých 3D modelů. Podporuje prohlížení některých typů 3D modelů v souborech PDF. Na dalším vylepšení pracujeme.
 • Vylepšená podpora cloudových úložišť. Lepší podpora externích datových úložišť a díky tomu můžete pracovat odkudkoliv.
 • Informace o umístění certifikátu na QSCD. Obsahuje také rozšířené informace o podpisových certifikátech, které mají privátní klíč uložený na QSCD zařízení.

Úpravy PDF

 • Úpravy textu, obrázků a objektů v souborech PDF. Přímo v PDF můžete upravovat text a obrázky podobným způsobem jako v běžném textovém editoru.
 • Úpravy a organizace stránek v souborech PDF. V PDF-XChange Editoru můžete celé stránky v PDF ořezat, odstranit, nahradit, změnit jejich pořadí nebo rozdělit na více stránek.
 • Zmenšení velikosti souborů PDF až o 95%. Díky novému optimalizátoru můžete výrazně zmenšit velikost souborů PDF a zajistit tak jejich rychlejší prohlížení na webu.
 • Vylepšení módů pro editaci obsahu souborů PDF. Uživatel si může nově vybrat, které položky obsahu chce editovat a podle toho vybrat příslušný režim.
 • Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků. Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.
 • Přidání textu, obrázku nebo vodoznaku. Do PDF můžete snadno přidat další text, obrázek nebo vodoznak. Obrázek můžete vložit jako poznámku nebo jako obsah.

Vytváření do PDF

 • Tisk do PDF z jakékoliv aplikace pod Windows Jednodušší PDF soubory můžete vytvořit pomocí virtuální tiskárny PDF-XChange Printer Lite. Pro komplexní vytváření PDF potřebujete PDF-XChange PRO.
 • Skenování do PDF s rozpoznáním textu (OCR). Papírové dokumenty můžete v okamžiku naskenovat přímo do formátu PDF a to včetně automatického rozpoznání textu pomocí OCR.
 • Uložení souborů PDF do PDF/A pro archivaci (ISO). Soubory PDF můžete nyní uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).
 • Hromadný převod obrázků do formátu PDF. Obrázkové soubory (PNG, JPEG apod.) můžete hromadně převést do formátu PDF a to z více složek najednou.
 • Otevření souborů MS Office® s automatickou konverzí do PDF. Nově můžete otevřít soubory MS Office® (např. *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.vsdx) přímo v editoru a automaticky je tak převést do PDF.
 • Připojte k PDF souborové přílohy různých formátů. Přidáním souborových příloh k PDF budete mít vše pohromadě v jednom souboru a naprosto přehledně. Jednou provždy.
 • Spojování souborů PDF, MS Office® a obrázků do jediného PDF. Verze V6 umožňuje spojovat soubory PDF, DOC, XLS, PPT, VSD, XPS, RTF, TXT a obrázky do jediného PDF a to hromadně.
 • Přidejte najednou souborové přílohy různých formátů. K PDF nebo PDF/A souboru můžete přidat jednoduše souborové přílohy různých formátů najednou. Budete mít tak vše pohromadě v jednom souboru.
 • Přidejte do PDF stránky z jiných souborů. Do PDF souboru můžete nyní přidat další stránky a to buď zcela prázdné, PDF, RTF, TXT, obrázky nebo přímo ze skeneru/webkamery.
 • Přetahování stránek mezi soubory PDF myší. Nyní můžete jednoduše přesunout stránku mezi PDF soubory přetáhnutím stránky/stránek myší a to v panelu "Náhledy stránek"
 • Nesprávné stránky nahraďte těmi správnými. Nepotřebné nebo neplatné stránky můžete okamžitě nahradit těmi správnými a to v jediném kroku.
 • Přílohy a zvuky jako klikací odkazy v PDF. Souborové přílohy nebo zvukové poznámky můžete k PDF připojit i ve formě klikacích odkazů (ikony sponka, mikrofon atd.)

Ochrana a podpisy PDF

 • Elektronické podepisování PDF a PDF/A s časovým razítkem. Soubory PDF můžete jednoduše podepsat uznávaný elektronickým podpisem včetně časového razítka podle zákona.
 • Anonymizace citlivých údajů v souborech PDF. Důvěrné či osobní údaje v PDF můžete trvale začernit (anonymizovat) a nikdo je již nikdy neuvidí. Současně je nelze ani vyhledat.
 • Ochrana obsahu PDF zašifrovaným heslem. Díky PDF-XChange Editoru můžete ochránit obsah PDF zašifrovaným heslem nebo zakázat úpravy nebo tisk souboru PDF.
 • Ochrana před viry, spyware a jiným škodlivým obsahem. I v souborech PDF může být škodlivý obsah. Funkce DEP ale zabraňuje spouštění virů, spyware nebo malware.
 • Připojte k souborům PDF kvalifikované časové razítko. Kvalifikované časové razítko můžete připojit buď k elektronickému podpisu nebo samostatně. Podpora časových razítek od I.CA, PostSignum a eIdentity.
 • Nový panel informující o speciálním obsahu v PDF. PDF-XChange Editor V6 nově obsahuje panel, který informuje uživatele o tom, že PDF obsahuje speciální obsah jako podpisy, formulářová pole apod.
 • Informace o umístění privátního klíče na zařízení QSCD. Obsahuje také rozšířené informace o podpisových certifikátech, které mají privátní klíč uložený na QSCD zařízení.
 • Podpora bezpečnostních politik pro různé situace. Nově můžete definovat desítky bezpečnostních politik pro různé typy dokumentů a různé příjemce.
 • Ruční i automatické ověřování platnosti podpisů. PDF-XChange Editor umožňuje ručně i automaticky ověřovat platnost elektronických podpisů a časových razítek.
 • Podpora rozšířeného formátu podpisu CAdES. PDF-XChange Editor podporuje v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS) formát podpisu CAdES.
 • Hlídání platnosti kvalifikovaných certifikátů. Aplikace PDF-XChange Editor hlídá platnost kvalifikovaných podpisů a zabrání tomu, abyste PDF podepsali expirovaným certifikátem.
 • Podpora biometrického podpisu pro soubory PDF. PDF-XChange Editor podporuje zařízení, která umožňují připojit k souboru PDF tzv. biometrický podpis.

Export

 • Převod skenů do editovatelného formátu. Díky rozšířenému OCR ve verzi 8 je možné převést skeny do editovatelného formátu včetně podpory tabulek a kompletních stylů.
 • 2-3x rychlejší vytvoření textové vrstvy ve skenech. Rozšířený OCR plug-in ve verzi 8 je 2-3 rychlejší než dříve a umožňuje rozpoznat kompletní styly i chybné natočení stránek.
 • Export výběru do editovatelných formátů. Nově můžete provést výběr obsahu v PDF a ten pak uložit do editovatelných formátů nebo obrázků.
 • Export PDF do formátu MS Word (*.docx). Můžete uložit soubory PDF do editovatelného formátu aplikace Microsoft Word (*.docx).
 • Export PDF do formátu MS PowerPoint (*.ppt). Je možné uložit soubory PDF do editovatelného formátu Microsoft PowerPoint (*.pptx) a dále tak s obsahem pracovat.
 • Export PDF do formátu MS Excel (*.xls). Nově můžete exportovat soubor PDF do editovatelného formátu oblíbené aplikace Microsoft Excel (*.xls).
 • Export souborů PDF do PDF/X pro tisk podle ISO. Nově můžete uložit soubory PDF do PDF/X podle standardů ISO pro výměnu tiskových dat.
 • Export souborů PDF do obrázkových formátů. Potřebujete převést PDF do obrázkového souboru (např. PNG, TIFF, JPEG)? Pro náš editor je to maličkost a to včetně podpory vícestránkových TIFF souborů.
 • Export souborů PDF do PDF/A pro archivaci. Soubory PDF můžete uložit do PDF/A pro archivaci podle ISO 19005 (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3).

Komentování a recenze

 • Komentování a recenze obsahu souborů PDF. Obsah souborů PDF můžete jednoduše opatřit komentáři a snadno tak můžete komunikovat s kolegou či zákazníkem.
 • Snadné přidávání lístků s poznámkou do PDF. V PDF-XChange Editoru můžete přidávat lístky s poznámkami a upozornit tak příjemce dokumentu na něco zajímavého.
 • Zvýraznění, podtržení a přeskrtnutí textu v souborech PDF. Vybraný text můžete snadno a rychle barevně zvýraznit nebo podtrhnout či přeškrtnout. To lze provést i na základě vyhledávání.
 • Kreslení a přidávání objektů včetně poznámky. PDF-XChange Editor obsahuje nástroje pro kreslení "od ruky" a vkládání různých objektů (obdélník, kruh, mnohoúhelník).
 • Nástroje Psací stroj a Textové pole pro přidávání textu. Do souborů PDF můžete snadno dopisovat text a přidávat celá textová pole včetně popisků.
 • Přidávání zvukových poznámek včetně nahrávání. Obsah souborů PDF můžete opatřit zvukovým komentářem, který můžete vložit ze souboru nebo nahrát přes mikrofon.
 • Měření vzdáleností, obvodů a ploch v souborech PDF. PDF-XChange Editor obsahuje také nástroje pro měření vzdáleností, ploch a obvodů včetně kalibrace.
 • Přidání poznámek, šipek, kót a revizních obláčků. Do souborů PDF můžete snadno přidávat poznámky ve formě textových polí, šipek, kót a revizních obláčků.
 • Komplexní kontrola pravopisu s nahrazením výrazu. V souborech PDF můžete jednoduše kontrolovat pravopis a případně nahrazovat chybné výrazy těmi správnými.

Ostatní vlastnosti

 • Podpora Group Policy pro hromadné instalace. Díky GPO mohou IT profesionálové hromadně instalovat aplikace PDF-XChange pro jednotlivé uživatele včetně nastavení.
 • Portable verze, která se nemusí instalovat. Nově je k dispozici Portable verze našeho editoru, která se nemusí instalovat. Můžete ji tak spouštět z CD/DVD nebo z USB disku. Není to skvělé?
 • Import a export nastavení Editoru do/z souboru. Nastavení Editoru můžete exportovat do souboru a v budoucnu kdykoliv importovat. Své nastavení již nikdy neztratíte.
 • Profesionální SDK řešení pro vývojáře aplikací. Pokud chcete vyvíjet vlastní zásuvné moduly pro PDF-XChange Editor PRO, tak můžete vyzkoušet zcela nový nástroj PDF-XChange Editor SDK.
 • Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou. Nově můžete prohlížet jeden soubor PDF ve více oknech najednou. V jednom okně například detail a v druhém náhled celého dokumentu.
 • Vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA. PDF-XChange Editor V6 umí prohlížet a ukládat formuláře AcroForms i dynamické a statické XFA formuláře.

Pro přehledné porovnání produktů PDF-XChange navštivte tento odkaz.

Verze produktu

Nabízená verze: aktuální verze nabízená výrobcem

Dostupnost

Po připsání částky na účet: až na výjimky obvykle do hodiny

Platební podmínky

Způsob platby: bankovním převodem

Využijte maximálních výhod:

Požadujete množstevní licence: kontaktujte nás na emailu: obchod@sofe.cz
Další výhody: možnost zálohovat na USB

Související zboží

PDF-XChange Standard Printer V9,

PDF-XChange Standard Printer V9,

skladem
od 1 185,95 Kč bez DPH 1 435,- Kč s DPH
PDF-XChange Editor V9,

PDF-XChange Editor V9,

skladem
od 1 261,16 Kč bez DPH 1 526,- Kč s DPH
PDF-XChange Editor Plus V9 + Enhanced OCR,

PDF-XChange Editor Plus V9 + Enhanced OCR,

skladem
od 1 580,17 Kč bez DPH 1 912,- Kč s DPH
PDF-XChange PRO V9 + Enhanced OCR,

PDF-XChange PRO V9 + Enhanced OCR,

skladem
od 2 714,88 Kč bez DPH 3 285,- Kč s DPH
Copyright 2017 - 2024 © SOFE.CZ