PROGRAMY      
Akční nabídky
 Office 2021 Home and Business
3 214,88 Kč bez DPH 3 890,- Kč s DPH 3 990,- Kč s DPH
 Adobe Acrobat Professional 2020
11 482,64 Kč bez DPH 13 894,- Kč s DPH 14 195,- Kč s DPH

Promo

Úvod PROMO

Cenová proma a zvýhodnění u antivirových programů od firmy ESET

30% promo pro studenty, držitelé průkazu ISIC a ISIC Scholar

Promo je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security pro jedno zařízení na jeden rok pouze v případě zaslání kopie ISIC karty jako přílohu objednávky nebo e-mailem. Pro uplatnění tohoto proma je potřeba doložit oboustrannou kopii průkazu, kterou lze nahrát v objednávkovém formuláři u položky vybraného zboží v košíku nebo zaslat na obchod@sofe.cz. ISIS kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o.. ISIC Scholar je speciální průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO. Průkaz ISIC Scholar je možno získat na počkání u vybraných prodejců. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC. Promo se poskytuje jak na nové tak na prodloužení licencí.

30% promo držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P a poživatele PID (plný invalidní důchod)

Promo se vztahuje k licencím ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security pro 1-2 PC/GSM s délkou platnosti 1-3 roky. Pro uplatnění tohoto proma je potřeba doložit oboustrannou kopii průkazu, kterou lze nahrát v objednávkovém formuláři u položky vybraného zboží v košíku nebo zaslat na obchod@sofe.cz. Promo se poskytuje jak na nové tak na prodloužení licencí.

30% promo pro veřejné služby

Společnost ESET nabízí svoje produkty s 30% zvýhodněním z koncových cen pro organizace veřejných služeb nebo také služeb ve veřejném zájmu, kterou poskytuje nebo objednává a financuje či spolufinancuje složka veřejné správy, tedy stát nebo územní samosprávný celek (v Česku kraj nebo obec) a její vlastnické zastoupení je větší než 50%. Pro ověření je třeba využit ARES, po zadání konkrétního IČO použít odkaz RES, kde je potřeba zkontrolovat, zda je IČO vedeno jako „místní vládní instituce“ či „ústřední vládní instituce“. Do tohoto zastoupení patří například veřejné zdravotnictví (V ARESu mají příznak "místní vládní instituce"), sociální služby, údržba a správa měst a obcí. Promo je možné uplatnit na ESET Protect Essential, Entry, Advanced, Complete, Enterprise, Mail Plus; ESET Cloud Office Security.

Sektor zdravotnictví

Subjekt musí být uveden v registru ekonomických subjektů.

30% promo pro školství

Promo je poskytována zařízením uvedeným v Registru sítě škol. Tyto seznamy vede ministerstvo školství na území ČR. Promo je možné uplatnit na ESET Protect Essential, Entry, Advanced, Complete, Enterprise, Mail Plus; ESET Cloud Office Security.

30% promo pro držitele karet ITIC (učitelé)

Promo je poskytována na licence ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security pro jedno zařízení na jeden rok pouze v případě zaslání kopie ITIC karty jako přílohu objednávky, e-mailem nebo poštou. ITIC kartu je možné získat u společnosti GTS Alive, spol s.r.o..

30% promo pro subjekty veřejné správy

Promo je poskytována subjektům, které spadají do oblasti Státní správy a Samosprávy. Promo je možné uplatnit na ESET Protect Essential, Entry, Advanced, Complete, Enterprise, Mail Plus; ESET Cloud Office Security. Pro ověření je třeba využit systému ARES, po zadání konkrétního IČO použít odkaz RES, kde je potřeba zkontrolovat, zda je IČO vedeno jako "místní vládní instituce" či "ústřední vládní instituce".

30% promo pro neziskové organizace

Promo mohou získat organizace, které spadají do této kategorie. Promo je možné uplatnit na ESET Protect Essential, Entry, Advanced, Complete, Enterprise, Mail Plus; ESET Cloud Office Security. Promo bude poskytnuta takovému subjektu, který je právní formou vymezen jako Nezisková organizace.

Jedná se o:

 • Spolky a pobočné spolky (nově podle NOZ § 214–302), dříve občanská sdružení a jejich organizační jednotky (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)
 • Nadace a nadační fondy (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nyní podle § 306–401 NOZ)
 • Účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; dříve Církevní právnické osoby
 • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (nyní již zrušeného; existující obecně prospěšné společnosti však podle něj stále fungují)
 • Ústavy (podle § 402–418 NOZ)
 • Školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zahrnující ve významné převaze také církevní školy

Dle Českého statistického úřadu a vydaného číselníku je každé právní formě subjektů, které mají evidované IČO, přiřazena evidenční kategorie:

 • 117 Nadace
 • 118 Nadační fond
 • 141 Obecně prospěšná společnost historicky, nyní zapsaný ústav, nedá se ale již založit
 • 161 Ústav
 • 205 Družstvo
 • 706 Spolek
 • 721 Církve a náboženské společnosti
 • 722 Evidované církevní právnické osoby
 • 736 Pobočný spolek

Následně je možné v registru ekonomických subjektů ARES, pod jednotlivým IČO dohledat příslušnou kategorii Českého statistického úřadu.

EDU Free licence pro zaměstnance školy

Zaměstnanci škol mohou využít produkty ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Securityna svých domácích počítačích. Za každých 10 školních (stanic nebo PC) licencí typu "Endpoint Solutions" si může škola vyžádat 1 licenci ESET NOD32 Antivirus nebo ESET Internet Security zdarma v délce trvání zakoupené licence pro školu. Při prodloužení licence pro školu lze objednat také EDU Free licence pro zaměstnance.

K objednávkám dostanete:

Při zakoupení programu WYSIWYG Web Builder KOMPLET získáte CD zdarma.
Při zakoupení programu WYSIWYG Web Builder ENTERPRISE získáte USB 16G zdarma.
Při zakoupení účetního programu Účto Tichý získáte antivirus ESET Mobile Security pro 1 zařízení, 1 rok pro Android.
Při zakoupení vybraných řešení od společnosti ESET software získáte zdarma USB Flash disk 16GB.

Naše certifikáty

Certifikáty od největších antivirových společností.

Copyright 2017 - 2024 © SOFE.CZ