PROGRAMY      
Akční nabídky
 Office 2021 Home and Business
3 214,88 Kč bez DPH 3 890,- Kč s DPH 3 990,- Kč s DPH

Ježek STEREO

Ježek STEREO

Výrobce: Ježek software s.r.o.

Varianty zboží

    Varianta licence Typ distribuce Dostupnost Cena
Ježek STEREO Účtování jedné firmy na jednom počítači elektronická skladem 1 357,85 Kč bez DPH 1 643,- Kč s DPH
 
Ježek STEREO Účtování neomezeně firem na jednom počítači elektronická skladem 1 690,08 Kč bez DPH 2 045,- Kč s DPH
 

Ježek STEREO

Ježek STEREO je ekonomický a účetní program pro vedení podvojného účetnictví.
K programu Ježek STEREO je nutné zakoupit ještě doplňující moduly. S výběrem modulů vám pomůžeme. Kontaktujte nás na emailu: obchod@sofe.cz. Nabídneme vám výhodnou nabídku, níže uvedených modulů.

Moduly ekonomického systému DUEL

  • Účetnictví - účetní systém Ježek STEREO umožňuje kompletní vedení účetnictví. Stejně jako ostatní moduly, lze i tento provozovat samostatně. Účetnictví ve STEREU je přehledné a snadno se ovládá jak účetními, kteří v něm evidují veškeré doklady, tak i majiteli firem, kteří v něm sledují potřebné ekonomické ukazatele. Účtování v něm může probíhat zcela automaticky, a proto systém velmi usnadňuje práci. Součástí modulu jsou agendy Účetní deník, Rozúčtování, Závazky a pohledávky, Zpracování DPH, Pokladna, Bankovní výpisy, Převodní příkazy a Výkazy.
  • Anylýzy - nadstavba k modulu Účetnictví, která rozšiřuje běžné výstupy o nové funkce, které se ve vyšších systémech souhrnně nazývají Business Intelligence. Analýzy nabízejí mnoho reportů podle mnoha kritérií, uchovávání podmínek, srovnávání období a spoustu dalších "vychytávek". Získejte ze svého účetnictví více informací, než jen rozvahu a výsledovku.
  • Mzdy - tento modul slouží k snadnému vedení personalistiky a mzdové agendy pro neomezený počet zaměstnanců. Samozřejmostí je také zpracování ročního vyúčtování daně i tisk evidenčních listů důchodového pojištění. Modul Mzdy umožňuje exportovat vybrané tiskopisy do formátu XML, což se hodí pro elektronickou komunikaci s pojišťovnami a ČSSZ. Díky provázanosti modulů a řady automatických funkcí můžete zpracované mzdy jednoduše zaúčtovat do Účetního deníku a přenést do Závazků a pohledávek.
  • Sklady a Maloobchodní pokladna - systém evidence skladového hospodářství programu Ježek STEREO je založen na možnosti evidovat velké množství skladů, přičemž jsou všechny sklady odděleny organizačně i datově. Modul vám umožňuje jednoduše zadávat doklady a přehledně sledovat všechny operace, které se týkají vašich zásob. Skladové zásoby můžete evidovat v průměrných i pevných cenách a cenách bez daně nebo s daní. Modul navíc podporuje metody účtování A i B. Součástí modulu je i nadstavba - maloobchodní pokladna. Díky Kase můžete zásoby ze skladu ihned prodávat a tržbu inkasovat hotově či prostřednictvím platebních karet. Jinými slovy, agenda umožňuje jednoduchým způsobem provádět maloobchodní prodej nebo vytvořit z počítače pracoviště s registrační pokladnou. Na Kasu je možné připojit displej, snímač čárového kódu, pokladní zásuvku, registrační pokladnu, fiskální modul atd.
  • Majetek - zpracovat majetek je nelehkým úkolem, který vám však usnadní přehledný modul Majetek z Ježkovy dílny. Daří se mu to přednastavenými číselníky. Účtování majetku (zařazení, odpisy, vyřazení, splátky) je tudíž ve STEREU jednoduché, logické a vždy v souladu s aktuální legislativou.
  • Kancelář - modul Kancelář je základní a nedílnou součástí programu Ježek STEREO. Obsahuje agendy, které jsou společné celému programu (např. adresář firem), a funkce, které jsou volané z jiných míst (např. EET nebo podání XML). V případě, že nevedete skladové hospodářství a chcete pohodlně vystavovat faktury nebo objednávky, funkce tohoto modulu pro vás budou užitečné. Kancelář navíc obsahuje agendy pro přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob (DPPO, DPFO), dále pro přiznání silniční daně, tvorbu převodních příkazů a v neposlední řadě obsahuje adresář firem a osob. Od verze pro rok 2017 Kancelář obsahuje nové aparáty pro elektronickou komunikaci – prvními jsou elektronická podání na ČSSZ a Finanční úřady, včetně sledování stavu odeslaného dokumentu. Druhý nástroj umožňuje komunikaci v rámci Elektronické evidence tržeb s návazností na ostatní moduly (Sklady a Účetnictví).

Verze produktu

Nabízená verze: aktuální verze nabízená výrobcem

Dostupnost

Po připsání částky na účet: až na výjimky obvykle do hodiny

Využijte maximálních výhod:

Požadujete množstevní licence: kontaktujte nás na emailu: obchod@sofe.cz
Copyright 2017 - 2024 © SOFE.CZ